LIČNOSTI
Nov 14, 2018
Posted by: Lozen

Drugarica Jovanka Broz – Prva dama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Drugarica Jovanka Budisavljević rođena je 7. decembra  1924. godine, u selu  Pećani, Lika.  Sa 17. godina se pridružila Šestoj ličkoj diviziji. Po svjedočenju onih koji su bili njeni saborci Jovanka je bila hrabra...

Opširnije

Design by: Webfox.me                                                               © Copyright Lozen.me 2018                                                                   kontakt@lozen.me